รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ วัดใหญ่-ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ

วันที่ 12 เมษายน 2565 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือพระราชทาน ให้กับประชาชน ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ และจุดบริการประชาชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับมาภูมิลำเนาและกลับไปทำงานยังสถานที่ต่างๆ อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังคุมเข้มเฝ้าระวัง อุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักเดินทางนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะกลับมาบ้านหาครอบครัวและร่วมกิจกรรมสงกรานต์ 2565 ด้วยความสวัสดิภาพ

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดยาวห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2565 บริเวณหน้าอุทยานพระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และเดินทางกลับภูมิลำเนา พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หรือผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกลับภูมิลำเนาของตนเอง ได้แวะมาสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดพิษณุโลก ช่วงของวันหยุดติดต่อกันของเทศกาลสงกรานต์ 2565

อีกทั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหลังจากจำเป็นต้องเดินทางไกล ขับขี่ยวดยานพาหนะติดต่อกันหลายชั่วโมง เพื่อลดจำนวนของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง โดยรองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนดังกล่าว และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด