เม.ย. 12, 2022

พิษณุโลก ผบช.ภ.6 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันหยุดสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยมี นายพยนต์ อัครพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจตรีธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก และ DOPA 37 เข้าร่วมพิธี

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และแรงงานต่างด้าวเพื่อประชาสัมพันธ์และป้องปรามเหตุร้ายต่าง ๆ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และกองกำลังผสมสนธิกำลัง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงที่การสงกรานต์ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 8 -17 เมษายน 2565

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันส่งผลให้ช่วงวันเวลาดังกล่าวมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพสวยโอกาสก่อเหตุต่างๆขึ้นทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังร่วมกันของหน่วยราชการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามภารกิจ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบและกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการโดยส่วนที่กำลังปฏิบัติการครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 405 นาย โดยปฏิบัติการในรูปแบบสายตรวจ การตั้งจุดตรวจ การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย และปฏิบัติการในรูปแบบทางยุทธวิธีอื่นเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด บุคคลตามหมายจับ จัดระเบียบสังคม ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความอบอุ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน