พิษณุโลก หญิงรายแรกสังเวยเทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุเสียชีวิต 1 ราย


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดพิษณุโลก สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565

เกิดอุบัติเหตุจำนวน 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต หญิง 1 ราย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย

อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุ อำเภอวังทอง 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย อำเภอนครไทย 1 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย หญิง 1 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลก 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย หญิง 1 ราย อำเภอเนินมะปราง บาดเจ็บ 1 ราย ชาย 1 ราย

สถิติสาเหตุสูงสุดที่ให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน