ผู้ว่าฯ สุโขทัย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข นางพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย และภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีเตรียมความพร้อม

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวนำการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ได้ร่วมกันมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : Wihok Banchang