อุตรดิตถ์ อบต.หาดงิ้ว จัดพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เกาะกลางน้ำหาดทราย

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเกาะกลางน้ำหาดทรายเชิงธรรมชาติ โดยมี นายรวีโรจน์ เพชรสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเทพพนม สีสด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว นายวีระพงษ์ ทรงมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เจ้าหน้าที่พนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว นายวิรัตน์ ราชทะ กำนันตำบลหาดงิ้ว และผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน อบต. อพปร.ชรบ.อสม.ตำบลหาดงิ้ว ร่วมกิจกรรม

นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว กล่าวว่า การเปิดแหล่งท่องเที่ยวเกาะกลางน้ำหาดทรายหาดงิ้ว จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารเครื่องดื่มในพื้นที่หาดทรายเกาะกลางน้ำและขอเชิญชวนให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำที่หาดทรายหาดงิ้วพร้อมทั้งชมทุ่งดอกทานตะวันและทุ่งดอกดาวกระจายที่บานสะพรั่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาชมมาสัมผัสธรรมชาติแม่น้ำน่านหาดทราย ตำบลหาดงิ้ว

นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างรายได้จากยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองโดยเฉพาะ ช่วงโรคระบาด covid-19 จึงอยากเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของชาวตำบลหาดงิ้ว ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ขึ้นโครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดความร่วมมือของประชาชนชาวตำบลหาดงิ้วผู้ใหญ่บ้านกำนันตลอดเจ้าอาวาสวัดหาดงิ้ว โดยท่านพระครูบริรักษ์ วรดิษฐ์ ร่วมมือประสานงานช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง โดยในงานมีการละเล่นแห่กลองยาวร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้ด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน