“น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” พิธีอัญเชิญน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง แจก นทท.

วันที่ 10 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการจัดพิธีหุงน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีที่มีความสำคัญได้นำกลับมาจัดขึ้นตามแบบโบราณอีกครั้งในเทศกาลปีใหม่ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่”

ทั้งนี้ พิธีกรรมเริ่มจากพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยยะทั้ง 7 จากนั้นเทน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 ผ่านผ้าขาวลงไปหม้อดิน โดยจุดไฟจากดวงอาทิตย์และใช้ฟืนจากไม้มงคลต่าง ๆ มาเป็นเชื้อเพลิงในการหุงน้ำทิพย์ มีการใช้เครื่องหอมและใบไม้มงคลเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ มีการประโคมกลองเนตรีและฟ้อนรำ เพื่อแสดงความยินดีในพิธีกรรม ในช่วงค่ำจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ได้รับน้ำทิพย์อีกด้วย

สำหรับน้ำทิพย์ที่ผ่านพิธีกรรมมีการแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2565 มีจุดแจกทั้งหมด 10 จุด คือที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร , วัดผาลาด , อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ , วัดปันเสา , วัดบุพพาราม , วัดโลกโมฬี , วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ , วัดป่าแดด , โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และ งาน water festival บริเวณเฮือนฮิมปิง อ.เมืองเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 10,726 ขวด นักท่องเที่ยวสามารถ ลงทะเบียนรับน้ำทิพย์โดยการสแกน QR Code เพื่อลดการแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ การหุงน้ำทิพย์มีขั้นตอนพิธีกรรมที่รื้อฟื้นการปฏิบัติตามความเชื่อโบราณ ใช้น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่งน้ำสำคัญ คือ บ่อน้ำทิพย์วัดบุพพาราม อ.เมืองเชียงใหม่ , บ่อน้ำทิพย์บนยอดดอยอ่างกาหลวง หรือดอยอินทนนท์ ยอดดอยที่สูงที่สุดใน อ.จอมทอง , น้ำจากต้นน้ำปิง ซึ่งแหล่งน้ำสําคัญทั้ง 3 แหล่งนี้ เป็นแหล่งน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 108 แห่งทั่วประเทศที่รวบรวมนําไปทําพิธีราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10

นอกจากนี้ยังเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์อีก 6 แห่ง บ่อน้ำทิพย์วัดผาลาด อ.เมืองเชียงใหม่ บ่อน้ำทิพย์วัดป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ , บ่อน้ำทิพย์วัดดับภัย อ.เมืองเชียงใหม่ น้ำทิพย์จากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ บ่อน้ำทิพย์วัดธาราทิพย์ไชยประดิษฐ์ อ.แม่แตง และบ่อน้ำทิพย์วัดพุทธเอ้น อ.แม่แจ่ม