เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จจังหวัดพิษณุโลก เป็นการส่วนพระองค์ 11 เม.ย.นี้

กำหนดการ
วันที่ 11 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา วัดราชบูรณะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ และทอดพระเนตรศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ กับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก