ผบ.บชร.3 และประธานสมาคมแม่บ้านฯ มอบเงินสงเคราะห์บุพการีพิการทุพพลภาพ ทหารในสังกัด

158

ผบ.บชร.3 และประธานสมาคมแม่บ้านฯ มอบเงินสงเคราะห์บุพการีพิการทุพพลภาพ ทหารในสังกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565 พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบภาคที่ 3 (ผบ.บชร.3) และ พ.อ.หญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทบ. สาขา บชร.3 เดินทางไปเยี่ยม นางสุปรีชา บุตรจันทร์ อายุ 61 ปี ที่บ้านเลขที่ 99/74 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นมารดาของ ส.อ.วรพงษ์ บุตรจันทร์ ป่วยเป็นโรค อัมพฤกซีกขวา เนื่องจากเส้นเลือดสมองแตก

นับว่าเป็นบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของทหารในสังกัด บชร.3 ค่ายเอกาทศรถ เดิมพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123/22347 ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในยามจำเป็น

ต่อมาวันเดียวกัน ผบ.บชร.3 และประธานสมาคมแม่บ้านฯ มอบเงินสงเคราะห์แก่บุพการีที่พิการทุพพลภาพในสังกัด บชร.3 ที่อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการ บชร.3 จำนวน 14 ราย และโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นการดูแลอย่างเนื่องต่อมาหลายปี ซึ่งครั้งนี้ เป็นเงินงวดที่ 13 (2/64 ) ห้วง ก.ค.-ธ.ค.64 รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 63,000 บาท