รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมตรวจเลือกทหารกองเกิน *จับใบดำใบแดง” อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

189

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมตรวจเลือกทหารกองเกิน *จับใบดำใบแดง” อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้มี พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ พร้อมด้วย คณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือก

ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 จัดเจ้าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผิดชอบให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเลือกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว ตรวจสอบได้ มีความถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 20 เม.ย. 65

โดยวันนี้ในส่วนของอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีหน่วยกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่1 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการ โดยอำเภอลานกระบือ มีทั้งหมด 7 ตำบล มียอดผู้เข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 384 นาย ยอดเข้ากองประจำการ จำนวน 76 นาย เป็นแผนก ทบ. ทั้งหมด 31 นาย แผนก ทร. ทั้งหมด 30 นาย และ แผนกทั้งหมด ทอ. 15 นาย

ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด

สำหรับบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินใน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อ แม่ ญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลาน และคอยรอลุ้นการจับสลากใบดำใบแดงกันอย่างสนุกสนาน มีบรรดาชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์นำเอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน หรือ สด.9 และเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา มายื่นแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ประจำจุดต่างๆ โดยมีการวัดน้ำหนัก ส่วนสูง และความผิดปกติทางร่างกายของทีมแพทย์ เพื่อจัดคัดแยกประเภทบุคคล