พิษณุโลก จัดพิธีงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง ครบรอบ 26 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ศาลหลักเมืองพิษณุโลกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลักชัยหลักใจและเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลก

ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ มีฐานกว้าง 16.60 เมตรสูง 10.65 เมตร โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2540 โดยเสาหลักเมืองพิษณุโลกทำจากไม้มงคลหลายชนิดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนลำต้น จากโคนลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่ 2 เป็นท่อนลูกแก้ว ทำจาก ไม้ชิงชัน ส่วนที่ 3 เป็นส่วนยอด ยอดบัวตูมประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพรายและได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ดังนั้นในทุกๆปี จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดงานบวงสรวงสมโภชขึ้นในวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป