ย้อมไข่แดง”ประเพณีอาข่า “ขึ้มสึ ขึ่มมี้ อ่าเผ่ว”กลุ่มชาติพันธุ์ เชียงใหม่- เชียงราย ร่วมงานคึกคัก

193

ย้อมไข่แดง”ประเพณีอาข่า “ขึ้มสึ ขึ่มมี้ อ่าเผ่ว”กลุ่มชาติพันธุ์ เชียงใหม่- เชียงราย ร่วมงานคึกคัก

วันที่ 8 เม.ย. 65.ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดงานประเพณีย้อมไข่แดงและเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ หรือประเพณี “ขึ้มสึ ขึ่มมี้ อ่าเผ่ว” ของ พี่ น้องชาติพันธุ์อาข่า โดยมีกิจกรรม ดำหัวผู้อาวุโส กตัญญู ตอบแทนพระคุณ ตามประเพณี เพื่อแสดงความนับถือต่อผู้อาวุโสในครอบครัวและชุมชน โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ประเพณีย้อมไข่แดงและเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ หรือ “ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อ่าเผ่ว” เป็นกิจกรรมที่พี่ น้อง ชาติพันธุ์ อาข่า จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนเมษายน และเป็นประเพณีแรกของปฏิทินอาข่า เพื่อขอพรต่อเทพเจ้าให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรที่จะเพาะปลูกให้เติบโตเจริญงอกงาม และขอพรจากบรรพบุรุษของตระกูล รวมทั้งยังถือเป็นวันผู้อาวุโสของชนเผ่า โดยลูกหลานจะรวมตัวกันรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณตามบ้านเรือนต่างๆ ในชุมชน เพื่อขอพร โดยผู้ใหญ่จะมอบไข่ต้มย้อมเปลือกสีแดง ซึ่วถือเป็นของมงคล มอบให้เด็กๆ ในชุมชนได้นำไปรับประทาน และชนเล่นกันอีกด้วย