ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ “เปิดงานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของอำเภอพิชัย โดยกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2565 รวม 3 วัน 3 คืน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดอาหารพื้นบ้านตามรอยเมืองพิชัยการประกวดพืชผลทางการเกษตรและการจัดสวนถาด การประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นเสียงทอง การประกวดธิดาและขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก การจัดแสดงของดีประจำตำบลและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอำเภอพิชัย ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และผลของการประกวดไก่เขียวพาลี ชิงรางวัลชนะเลิศไก่เขียวพาลีเพศผู้ คือนายสมชาติ ศิริจินตนา จากจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้มอบรางวัล ส่วนรางวัลชนะเลิศไก่เขียวพาลีเพศเมียไก่ของ นายสำเริง ยอดเกี้ยว จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัล

ทั้งนี้นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ได้มอบ ถ้วยรางวัลให้กับ ผู้ชนะเลิศรางวัลไก่พื้นเมืองไทยยอดเยี่ยม ให้กับนายนาวิน เฉลยพจน์ จากอำเภอปากชม จังหวัดเลย สำหรับรางวัลชนะเลิศไก่พื้นเมืองไทยยอดเยี่ยม นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้กับ นายธีร์ดนัย ก๋งเอม จากอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี ไก่ประเภทไก่เหลืองหางขาว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน