พิษณุโลก เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

129

พิษณุโลก เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีนางนวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงปฏิบัติการเข้มข้นในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 และให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2565 ขึ้น

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัด พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชน เป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2565 ตามคำขวัญรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติภัย และอาชญากรรม ของจังหวัดพิษณุโลก