พิษณุโลก กรมศิลปากร ตำหนิผู้รับผิดชอบบริเวณศาลฯ”นเรศวร”ไม่สง่างาม

 

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น.
ที่บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ก่อนรื้ออาคารที่สร้างบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเก่า รวมทั้งการสร้างต่อเติมอาคารหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยกรมศิลปากรได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย พล.อ.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.สุรเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 3 (ศปม.กอ.รมน.ภาค 3) ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ที่ออกมาเคลื่อนไหวการรื้ออาคารที่สร้างบดบังศาลฯหลังเก่า

ประธานในพิธี อธิบดีกรมศิลปากร ประจำแท่นบวงสรวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเทียนธูปบวงสรวง เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จุดธูป 108 ดอก มอบให้ผู้ประกอบพิธี และประธานในพิธี รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมปักธูปหาง เครื่องสังเวย ประธานพิธีโปรยข้าวตอก-ดอกไม้ เสร็จพิธี

รายงานข่าวแจ้ง ก่อนเริ่มพิธีบวงสรวง นายอนันต์ ชูโชติ ได้กล่าวภายหลังสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่า บริเวณรอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งกีดขวางและติดตั้งเรียงรายไม่ค่อยมีความเป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะต้องกำชับผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับภารกิจถ่ายโอนจากกรมศิลปากร หากเปรียบเทียบความสวยงามกับอุทยานประวัติศาสตร์หลายแห่ง

ภายหลังเสร็จพิธี นายอนันต์ ชูโชติ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า กรมศิลปฯได้ออกแบบแล้วเสร็จ และจะพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรให้สมบูรณ์แบบ สมพระเกียรติด้วยงบประมาณ 22.2 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นทั้งส่วนรื้อและต่อเติมตามแบบที่ออกไว้ พร้อมจะดำเนินการรื้อตั้งแต่วันพรุ่งนี้ แต่ยังไม่รับปากว่าจะรื้อเสร็จภายในกี่วัน ต้องดูในรายละเอียด ยืนยันจะต้องสร้างและปรับปรุงศาลสมเด็จให้แล้วเสร็จตามแบบที่ออกแบบไว้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัจจุบันศาลสมเด็จพระนเรศวร ดูไม่เรียบร้อยนั้น จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร อธิบดีฯตอบเพียงว่า จะพยายามพูดคุยกับองค์การบริหารส่วนจีงหวัดพิษณุโลก (อบจ.)อีกครั้ง
และเมื่อถูกถามว่า ให้คะแนนเท่าใดกับผู้ดูแลพระราชวังจันทน์ ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากร ไม่ตอบ และกล่าวว่า ขอเวลาไปพูดคุยอีกครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า การปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร โดยจะตกแต่งลานกิจกรรม ทางเข้าเหมือนเดิม ต่อเติมศาล บริเวณด้านหลัง เป็นรูปเกือกม้า หรือตัว C งานรื้ออาคารบดบังศาลเก่า จะดำเนินการสร้าง คู่ขนานไปทั้ง 2 ทีมงาน แบ่งเป็น ทีมงานสำรวจจุดสร้างใหม่ กับทีมงานงานรื้ออาคารบดบังศาลหลังเก่า สำหรับวัสดุของเดิมส่วนใหญ่จะนำมาใช้เช่น หลังคา,เหล็กต่าง ๆ,ประตู หน้าต่าง เป็นต้น ด้านการปรับภูมิทัศน์ ลานกิจกรรม จะทำให้เหมือนเดิม แต่พื้นผิวจะเป็นตัวหนอน สลับสี ต่อจากพื้นผิวบางส่วนที่เป็นหินอ่อน แต่พื้นที่รูปไข่คงเดิม ถนนทางเข้าหน้าศาล จะปูเป็นตัวหนอนสลับสีทั้งหมด

สำหรับการทำสัญญาระหว่างบริษัทเหมลักษณ์ จำกัดกับสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 7 / 2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 10 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กันยายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 174 วัน