ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสภาพความพร้อมผู้ประกอบการขนส่ง ความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายปราการ มสิกพรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจัดชุดผู้ตรวจการตรวจความพร้อม ณ สถานประกอบการเพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนนำรถออกให้บริการ พร้อมให้คำแนะนำการตรวจเช็คสภาพรถ เรื่อง “วิธีการตรวจสอบระบบห้ามล้อยาง และระบบก๊าซของรถโดยสารและรถบรรทุกเบื้องต้น” ณ สถานประกอบการขนส่ง บริษัท บีอาร์เคอินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด ,บริษัท คิงด้อมออโต้คาร์พิษณุโลก จำกัด , บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด และ หจก.ณัฐพงษ์ทัวร์

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยซักซ้อมให้ผู้ประกอบการตรวจสภาพรถก่อนนำรถออกใช้งานทุกครั้ง ควบคุม กำกับดูแลผู้ขับรถให้แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ไม่เสพสารเสพติด ให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ