พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลาการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 “สาธารณสุขห่วงใยมอบของขวัญ ผู้สูงวัย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565” ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในเขตตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 คน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย