พิษณุโลก จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.29 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันจักรีตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว ทรงสถาปนาราชธานีแห่ง ใหม่ โดยมีราชดาริว่า ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยามีลักษณะภูมมิประเทศเป็นชัยภูมิทางยุทธศาสตร์อันมั่นคงกว่า ฝั่งตะวันตก สามารถป้องกันข้าศึกและขยายพระนครได้สะดวก โดยถือเอาแม่น้าเจ้าพระยาเป็นคูเมืองทิศตะวันตกและ ทิศใต้ ทรงประกอบพิธีเสาหลักเมืองวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 จากนั้นโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชมณเฑียรด้วยเครื่องไม้เป็นที่ประทับชั่วคราว