พิษณุโลก เมืองสะอาด Big Cleaning Day ครั้งที่ 19 วัด-พระราชวังจันทน์

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา พิษณุโลกเมืองสะอาด (Phitsanulok Clean &Tldy ) ครั้งที่ 19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมกิจกรรม

จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา พิษณุโลกเมืองสะอาด (Phitsanulok Clean &Tldy ) ครั้งที่ 19/2565 ภายใต้ยุทธการ สร้างเมืองสองแควสะอาดสดใส โดยจะทำความสะอาดบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา วัดราชบูรณะ และพระราชวังจันทน์