พะเยา พญาเสือโคร่ง ออกดอกผิดฤดู จากฤดูหนาว เป็นฤดูร้อน 1 เดียวของจังหวัด

วันที่ 4 เมษายน 2560 5 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุดร วงค์ลคร อายุ47ปี ผู้ดูแลไร่ใบธง ไดเพาผู้สื่อข่าว เดินชม ต้นพญาเสือโคร่งหรือซากุระ ออกดอก ภายในบริเวณสวนไร่ใบธงตำบลต๊ำ อ. เมือง จ. พะเยา จนเป็นที่ฮือฮาและแปลกผิดธรรมชาติ ที่ต้นพญาเสือโคร่งหรือซากุระ เริ่มผลิใบออกดอก ไปทั่วบริเวณไร่ใบธง กว่า100ต้น ซึ่งเป็นการออกดอกของพญาเสือโคร่งหรือซากุระ ที่ผิดฤดูซึ่งโดยปกติจะออกดอกในฤดูหนาว เท่านั้น แต่ต้น พญาเสือโคร่งหรือซากุระ ภายในบริเวณไร่ใบธงนั้น กลับไม่ออกดอกช่วงฤดูหนาวแต่จะออกดอกผลิใบในช่วงฤดูร้อนหรือเดือนเมษายน ของทุกปี ผ่านมาแล้วถึง 7 ปี จนเป็นที่ฮือฮาต้น กันว่าต้นพญาเสือโคร่ง หรือซากุระในไร่ใบธง ออกดอกผิดฤดูที่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัด

นายอุดร วงค์ลคร อายุ47ปี ผู้ดูแลไร่ใบธง กล่าวว่า ปลูกต้นพญาเสือโคร่งตัว 200 ต้นในไร่ใบธงปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 100 ต้นที่เริ่มออกดอกผลิใบ สำหรับต้นพญาเสือโคร่งหรือซากุระที่ปลูกในไร่โดยตรงนั้นจะมีความแปลกจากต้นพญาเสือโคร่งยึดซากุระ ที่อื่นเพราะว่าต้องพญาเสือโคร่งหรือซากุระของร่างทรงนี้จะออกดอกในช่วงฤดูร้อนเพียงเท่านั้นส่วนในฤดูหนาวจะไม่ออกดอกแต่อย่างใด ไม่ได้ออกดอกในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงเดือนเมษายน มาแล้วถึง 7 ปี นับว่าก็เป็นความแปลกอย่างอื่นของต้นพญาเสือโคร่งหรือซากุระที่โดยส่วนมากจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวเพียงเท่านั้นแต่ภายในบริเวณได้โดยตรงจะออกดอกในช่วงฤดูร้อน เท่านั้น