เชียงใหม่ เปิดงาน“ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” 2-6 เม.ย.

วันที่ 2 เม.ย. 65นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal สนับสนุน ส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและหัตถกรรม รวมถึงการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ จะมีการจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2565 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของชุมชน จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่บูรณาการ ทั้งวิถีชีวิต ชุมชน ความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ อันจะเป็นการกระจายรายได้และเปิดเวทีการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน การออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการซื้อที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น