อุตรดิตถ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
เฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ ภายใต้ “งานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ “

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์ โดยใช้มิติทางศิลปะ ตลอดจนนำทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ มาสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางด้านอาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่น ด้วยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดความภาคภูมิใจ สร้างรายได้และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ รวมถึงประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ เวทีกลางฝั่งซ้ายของหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการจัดงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มครูศิลป์เสียงเจ้าเงาะ เครือข่ายศิลปิน สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมเสพงานศิลป์ถิ่นท่าเหนือ การอบรมวาดภาพสีน้ำและสีอะคริลิค การประกวดอาหารพื้นถิ่น การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น การสาธิตและจำหน่ายผ้าทออัตลักษณ์ของจังหวัด การเสวนาผ้าทอลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ การเดินแบบผ้าทอ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของทุกอำเภอ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถเข้ามาเที่ยวชมงานได้ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ลานด้านหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และถนนพาดสนามบินช่วงตั้งแต่สี่แยกศูนย์วัฒนธรรมถึงสี่แยกโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน