ฉก.ร.14 ร่วม อบต.แม่ปะ-ปชช.จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เม.ย. 2565 พันเอกณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 นำข้าราชการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการ ฉีดล้างอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ริมถนนสายแม่สอด-ตาก ช่วยกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ

ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไป ที่เดินทางมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายภาพ และรับประทานอาหาร บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ให้โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงในถังขยะ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดตาก