“จุติ”ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลเหมืองหม้อ-เปิดป้ายโรงเรียนครอบครัว

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.45 น. ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และเปิดป้ายโรงเรียนครอบครัวตําบลเหมืองหม้อ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และมอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่