เชียงใหม่ ชาวอมก๋อย ชุมนุมคัดค้านไม่เอาเหมืองถ่านหิน

วันที่ 30 มี.ค.65 เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย จำนวน 200 คน ได้เดินทางที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยนางดวงใจ วงศธง และนางจันเป็ง สิงขรรำไพ ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือต่อนายอนุรักษ์ ศิลป์ไพราช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนนายอำเภออมก๋อย

ต่อมาเวลา 09.15 น. เครือข่ายฯ ตั้งขบวนออกจากที่ว่าการอำเภออมก่อย ไปยังสนามกีฬาอำเภออมก๋อย ขณะเดินขบวนมีการแจกจ่ายแผ่นพับ ถือธงสีเขียว ป้ายข้อความ (เหมืองแร่ถ่านหิน 3 ปีการต่อสู้และก้าวย่างของคนอมก๋อย) และกล่าวปราศรัยถึงที่มาขอการคัดค้านเหมืองแร่ ถึงพิษภัยของถ่านหินเหมืองแร่ รวมทั้งตะโกน เช่น เหมืองงแร่ออกไป ออกไปเหมืองแร่ เป็นต้น

กระทั่งเวลา 09.30 น. ถึงสนามกีฬาอำเภออมก๋อย แกนนำแต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนกล่าวปราศรัยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น มลพิษ หากมีตั้งเหมืองแร่ในพื้นที่ วิถีชีวิตของชุมชนเป็นต้น