แม่สาย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 16.00 น. นายจิตรกร ธิวงศ์เวียง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดแม่สาย บ้านป่ายาง หมู่ที่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พร้อมด้วย หน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย ทหาร เข้าร่วมพิธีมหามงคลในครั้งนี้ โดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งอำเภอแม่สาย จะได้ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลให้ครบ 12 ครั้ง ตามที่กำหนด ในวันพุธที่ 28 ธ.ค. 65 ตามในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 และสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอต่อมหาเถรสมาคม ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพ – หมูอินเตอร์ แม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน