เชียงใหม่ ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32
สกัดไฟป่าภาคเหนือ

วันที่ 26 มี.ค. 65 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บินดูจุดเกิดไฟป่าบริเวณใกล้กับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง UAV ตรวจพบจุดความร้อน จากการเกิดไฟป่าลุกลามตั้งแต่ช่วงเช้า และได้ส่งหน่วยดับไฟป่าภาคพื้นดินเข้าดับไฟ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงยากต่อการเข้าถึง จึงขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ช่วยบินโปรยน้ำ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของเชื้อไฟ

โดยจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ มีจำนวน 8 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอพร้าว เชียงดาว แม่แตง และ อำเภอสันทราย โดยมี 3 พื้นที่ ที่มีระดับความรุนแรงสูง คือ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง

สำหรับเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สามารถลำเลียงน้ำได้เที่ยวละ 3,000 ลิตร บินด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสูงในการบิน หรือเพดานบินอยู่ที่ 6,000 เมตร สามารถบินได้นาน 3 ชั่วโมง 20 นาที โดยจะทำการทิ้งน้ำครั้งเดียวทั้ง 3,000 ลิตร ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำ เพื่อเป็นแนวกันไฟ จะไม่ทำการทิ้งน้ำลงบนเพลิงที่กำลังลุกไหม้ เนื่องจากจะทำให้สะเก็ดไฟเล็ก ๆ ลอยขึ้นสู่อากาศ ทำให้สามารถลุกลามเป็นวงกว้างได้ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน จะเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น