200

“จุติ”จับมือ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม พื้นที่อำเภอวังทอง แก้ปัญหาสังคม


วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านเนินสว่าง) ณ วัดเนินสว่างวราราม และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 100 ถุง

จากนั้นได้เดินทางไปเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม บ้านหนองปรือ ณ วัดหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50 ถุง ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั้งสองแห่งจะเป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วยเหลือสำหรับการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและสถานการณ์โควิด – 19 ภายใต้การให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาต่างๆ จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขึ้นมาทั่วประเทศ โดยให้หน่วยงานของกระทรวงต่างๆ รวมทั้งกระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้เข้ามาทำงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

“สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า ตำบลบ้านกลาง เป็นพื้นที่ที่มีสภาพหลากหลายและต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเร่งด่วน ตั้งแต่ปัญหาด้านรายได้ เนื่องจากไม่มีงานทำ มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ ไม่มีทุนประกอบอาชีพ มีหนี้สิน และปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากป่วยเป็นโรคร้ายแรง เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และพิการ “นายจุติ กล่าว

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตำบลบ้านกลาง ยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความยากลำบากมากที่สุดในอำเภอวังทอง จึงจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหลายแห่งให้ครอบคลุมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือในตัวเมือง โดยวันนี้ ตนได้มาเปิดศูนย์ฯ เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง(บ้านหนองปรือ) และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านเนินสว่าง) หลังจากวานนี้ (26 มี.ค. 65) ได้ไปเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านใหม่ชัยเจริญ) และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านน้ำยาง)