“จุติ” เปิดเทศกาลผลไม้นานาพรรณมหัศจรรย์มะม่วงส่งออก อำเภอเนินมะปราง ยิ่งใหญ่

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้นานาพรรณมหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2565 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

โดนมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม.-อพม.และประชาชนทุกสาขาอาชีพร่วมพิธีเปิดงานอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ มีการจัดขบวนแห่รถของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งสาวงามถือป้ายและร่สมขบวน นอกจากนั้นมีการแสดงฟ้อนรำบนเวที ของนักเรียน และกลุ่มแม่บ้าน สร้างสีสันบรรยากาศของงานตระการตา

สำหรับพื้นที่อำเภอเนินมะปรางนอกจากมีแหล่งเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก คือ เทือกเขาบ้านมุง ยังมีพื้นที่แหล่งปลูกผลไม้นับหมื่นไร่
ทั้งส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงฟ้าลั่น มะปรางมะยงชิด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก