พิษณุโลก ไม้ยางนา 100 ปี 4 คนโอบล้มเกลื่อน ชุดเฉพาะกิจลาดตะเวนเจอ”ตอยางนายักษ์”ริมถนนกลางหมู่บ้าน

วันที่ 25 มี.ค.2565 นายศักดิ์ปรินทร์ สุรารักษ์ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11, นายธีรพล กาญจนโกมล หน.สายตรวจที่ 1 สบอ.11 พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยฯพล.8 (น้ำยาง) สปจ.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ ร่วมกันออกลาดตระเวน ตรวจปราบปรามเพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า โดยใช้มอเตอร์ไซค์ปฏิบัติภารกิจ

จนกระทั่งลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านเหล่าหญ้า ม.6 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พบไม้ยางนาท่อนขนาดยักษ์ ลักษณะท่อนโคนต้นจำนวน 2 ท่อน วางกองอยู่ไม่ห่างถนนในหมู่บ้าน สอบถามชาวบ้านว่า ลานบริเวณดังกล่าวมีรถพ่วงชักลากไปออกไปก่อนหน้านี้ ตรวจสอบพบบริเวณลาน มีร่องรอยรถบรรทุก บังเอิญว่า ไม่สามารถชักไม้ยางนา 2 ท่อนดังกล่าวไปได้ เนื่องจากไม้ยางมีขนาดใหญ่เกินไป 360 เซนติเมตร หรือ 4 คนโอบ

จากนั้นตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงยังพบไม้ยางขนาดเล็ก จำนวน 3 ท่อนบริเวณที่ดินทำกินของชาวบ้าน จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบว่า เป็นเนื้อยางนาชนิดเดียวกัน ตรวจสอบพบมี รอยชักลากมาจากคลองยางคลองสาธารณะ ”คลองยาง”หลังหมู่บ้าน จึงระดมพลเดินตามรอยชักลากพบตอไม้ยางนาถูกตัดอยู่ในคลองจำนวน 7 ตอ จึงได้จับพิกัดและตรวจว่าอยู่ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่

จากการตรวจสอบพบว่าอยู่นอกพื้นที่เอกสารสิทธิ์และอยู่ในคลองสาธารณะประโยชน์ อยู่ในพื้นป่าไม้ 2484 จึงได้ประสานกำนันตำบลแก่งโสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ร่วมตรวจยึด พร้อมประสานรถแบ็คโฮ ชักลากไม้ ขึ้นรถ สปจ.ที่ 4 กรมป่าไม้ เนื่องจาก ไม้มีขนาดใหญ่ พร้อมชักลากไม้ยางนาฝั่งคลองรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่อน นับตอจำนวน 9 ตอ คิดเป็นปริมาตร 12.76 ลบ.ม.

นอกจากนี้ อีกฝั่งคลองตรงข้าม ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภา จนท.ได้ตรวจพบ ไม้ยางนาถูกตัดโค่น ไว้กลางลำห้วยคลองยาง เบื้องต้นได้นับจำนวนได้ 16-17 ท่อน นับตอจำนวน 2 ตอ ล่าสุด กำลังดำเนินการชักลากมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยฯพล.8(น้ำยาง) และเตรียมคิดจำนวนปริมาตรทั้งหมดต่อไป เพื่อทำบันทึกตรวจยึด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งโสภา ตามข้อหา พรบ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 11 ฐาน ทำไม้ เจาะ หรือสับ กระทำการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 มีไม้หวงห้าม ยังไม่ได้แปรรูป โดยไม่มีรูปรอยดาวตรารัฐบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต

นายศักดิ์ปรินทร์ สุรารักษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษ สบอ.11 พิษณุโลก กล่าวว่า ผลจากจับกุมการลักลอบตัดไม้สักที่ ต.วังนกแอ่น จึงได้นำกำลังสายตรวจรถมอเตอร์ไซด์ลาดตะเวนพื้นที่ข้างเคียง พบว่า มีร่องรอยรถบรรทุกขนาดใหญ่ชักลากไม้และมีไม้ยางขนาดใหญ่วางกอง ที่”บ้านเหล่าหญ้า”จึงได้สืบขยายผล กระทั่งพบ ไม้ยางทั้งหมดร่วม 30 ท่อนนับจำนวนได้ 11 ตอ ไม้ทั้งหมดเป็น ไม้ยางนา ไม้หวงห้ามอายุประมาณ 100 ปี ขนาดประมาณ 4 คนโอบ วัดความโตมากสุดประมาณ 360 เซนติเมตร จึงประสานกำนันแก่งโสภาเข้าร่วมตรวจสอบ จากนั้นจะทำบันทึกแจ้งข้อหานายทุนโค่นไม้ยางโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป

น.ส.วรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา กล่าวว่า คลองยางเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ ที่ผ่านมา ภาครัฐได้นำงบมาพัฒนาขุดลอกคลอง ให้ระบายน้ำหลากและเก็บน้ำใช้ฤดูแล้ง อีกด้านหนึ่งกลับทำให้มีคนเห็นประโยชน์ส่วนตน ตัดโค่นไม้ยางนาอายุนับ 100 ปี ตลอดริมคลองดังกล่าว ก็ขอฝากให้ชาวบ้านดูแล เป็นหูเป็นตา อย่าให้ตกเป็นเครื่องมือชี้เป้าให้นายทุนแสวงประโยชน์ ต้องอนุรักษ์และรักษาต้นไม้ไว้ให้รุ่นลูกหลานต่อไป