อุตรดิตถ์ เลือก “เฮียตง”นั่งประธานสภาอุตฯ ยืนยันสานต่อเส้นทางการค้า อุตรดิตถ์-สปป.ลาว

342

อุตรดิตถ์ เลือก “เฮียตง”นั่งประธานสภาอุตฯ ยืนยันสานต่อเส้นทางการค้า อุตรดิตถ์-สปป.ลาว

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ภัตตาคาร เรส เดอะริเว่อร์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ คนใหม่เนื่องจาก ดร.เนาวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานฯได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมี ดร.เนาวรัตน์ ทรงเกียรติกุล เป็นประธานพร้อมด้วยประธานฯอาวุโสทุกท่านและสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
<span;>
<span;>ในวาระการเลือกประธานสภาคนใหม่ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสุรชัย<span;>หรือ รู้จักดันในนาม”เฮียตง”<span;> วาณิชย์ปกรณ์
<span;>กรรมการผู้จัดการบริษัท บ่อทองศิลา จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565-2567
<span;>
<span;>นายสุรชัย   วาณิชย์ปกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ ดร.เนาวรัตน์ ทรงเกียรติกุลและเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มอบเกียรติและตำแหน่งอันสำคัญนี้ให้เพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์ และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะส่วนเป็นราชการ หรือภาคเอกชนเช่น หอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ยินดีที่จะร่วมกันทำงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เจริญเติบโตต่อไป

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของการสานต่องานที่ ดร.เนาวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ได้ริเริ่มและเริ่มต้นไว้ เช่น การสำรวจเส้นทางการค้าและขนส่งทางรถยนต์ เส้นทางอุตรดิตถ์-สปป.ลาว-เวียดนาม-เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง จีน ซึ่งจะนำเอาผลงานความสำเร็จที่ท่านประธานคนเก่าได้ทำมานำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป

“รวมทั้ง การขับเคลื่อนการขนส่งทางราง (CONTAINER YARD) ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานีรถไฟศิลาอาสน์ ที่เปรียบเสมือนเป็นชุมทางเชื่อมต่อทางรถไฟไปยังภาคต่างๆ ในอนาคตสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง ใน สปป.สาว ได้อีกด้วย ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่นี้พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป”นมยสุรชัย กล่าว

สำหรับ นายสุรชัยวาณิชย์ปกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมมีภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2508 หลังจากจบการศึกษาได้ฝึกงานก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างในธุรกิจของครอบครัวพร้อมกันนั้นได้ทำงานด้านการผลิตหินเกล็ดขัดพื้นเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ได้เป็นผู้นำเข้าหินขัดพื้นจากประเทศมาเลเซีย เป็นรายแรกของภาคใต้ หลังจากนั้นได้เดินทางมาสำรวจแหล่งหินขาวที่ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ พบว่าที่นี่เป็นแหล่งหินที่สวยที่สุดที่ตนเองเคยเจอมาจึงได้จัดตั้งโรงโม่หิน บ่อทองศิลา ดำเนินกิจการเป็นต้นมา

ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจคือมีส่วนร่วมในการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้หินอ่อนและหินขัดจากโรงโม่
บริษัท บ่อทองศิลา จำกัด รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเก็ทและเซ็นทรัลสาขาต่างๆ