258

เพชรบูรณ์ ทหารไทย – อังกฤษ เรียนศิลปะมวยไทย ในโอกาสเข้าร่วมฝึกผสม ภายใต้รหัส “แพนเธอร์โกลด์ 2022 ”

กองทัพไทย เผยแพร่ศิลปะมวยไทย ให้กับทหารอังกฤษ และทหารไทย ในโอกาสเข้าร่วมการฝึกผสม ภายใต้รหัส ” แพนเธอร์โกลด์ 2022 ” (Panther Gold 2022) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยได้ทำการสอน ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ เกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวและแม่ไม้มวยไทย ทั้งการเตรียมร่างกายก่อนการชก การออกหมัด การเตะ การใช้เข่า การฝึกซ้อมเป็นคู่ รวมถึงการไหว้ครูมวยไทย ให้กับเหล่าทหารหาญ ของทั้งสองประเทศ ทำให้ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกได้เป็นอย่างดี

สำหรับการฝึกผสมกองทัพบกไทย-กองทัพสหราชอาณาจักร ภายใต้รหัสการฝึกแพนเธอร์โกลด์ (Panther Gold 2022) เป็นการฝึกที่ดำเนินมาต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เน้นการฝึกภารกิจการปฏิบัติการทางทหาร และการบรรเทาภัยพิบัติ ได้ทำการฝึกระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เป็นการฝึก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยทหารทั้งสองประเทศ โดยใช้พื้นที่การฝึกของกองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์