ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ เตรียมเสนอบ้านห้วยต้า เข้า ครม.สัญจร หลังนำหัวหน้าส่วนราชการ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรหมู่บ้านเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ไม่มีถนนและไฟฟ้า

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ เตรียมเสนอบ้านห้วยต้า เข้า ครม.สัญจร หลังนำหัวหน้าส่วนราชการ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรหมู่บ้านเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ไม่มีถนนและไฟฟ้า

รับเรื่องร้องเรียนหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีถนนตัดผ่านเพราะติดกฎหมายเขตป่าสงวนที่ประกาศมาทีหลังทั้งที่ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนมีวัดและอยู่อาศัยมาก่อนการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์พร้อมรับปากนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมสัญจรที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 25- 26 ธันวาคม นี้

เมิ่อวันที่ 12 ธันวาคม 60 นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางโดยเรือลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรบ้านห้วยต้า ม. 4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งเป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหมู่บ้านบนภูเขาอยู่เหนือเขื่อนสิริกิติ์ มีเส้นทางเข้า-ออกได้โดยทางเรือเท่านั้น และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งวัดและโบราณสถานเก่าแก่ของหมู่บ้านจะจมอยู่ใต้น้ำ หากปีไหนที่ระดับน้ำในเขื่อนแห้งมากๆ ก็จะได้เห็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านโผล่ขึ้นมา ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจำนวน 148 ครัวเรือน 437 คน


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่นี่อย่างมาก ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านแห่งนี้ถึง 9 ครั้ง และทรงนำโครงการในพระราชดำริมาช่วยเหลือเพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร อาทิ การทอผ้า การแกะสลักไม้ ซึ่งนำส่งจำหน่ายยังสำนักพระราชวัง ซึ่งจังหวัดฯ จะได้บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลและขยายผลการดำเนินโครงการฯ ต่อไป และจะจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารทรงงานให้มีความสมพระเกียรติอยู่เสมอด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ได้รับฟังปัญหาจากราษฎรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ต้องการมีสิทธิในที่ดินทำกิน เพราะพื้นที่ที่ทั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงต้องพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้นำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะช่วยเหลือเรื่องการทำกิน การส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสุกร การพิจารณาหางบประมาณมาจัดซื้อเรือเร็วสำหรับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที และเรื่องระบบไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีการปั่นไฟให้ใช้เฉพาะเวลา 18.00 – 24.00 น. เท่านั้น นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้บ้านห้วยต้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักแบบโฮมสเตย์ สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่บนเกาะกลางน้ำ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายสนั่น หล้าติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญากล่าวว่า หมู่บ้านห้วยต้า นั้นเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อนการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์สามารถดูหลักฐานจากวัดประจำหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้พื้นน้ำจากการสร้างเขื่อนแต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกกฎหมายของทางราชการที่นั่งออกกฎหมายกันภายในห้องแอร์ที่มาออกกฎหมายให้พื้นที่ของหมู่บ้านให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสาธารณูปโภคทุกอย่างถนนก็ไม่มีเข้าหมู่บ้านไฟฟ้าก็ไม่มี เพราะติดข้อกฎหมายเรื่องป่าสงวนฯแม้แต่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทางโรงพยาบาลชุมชนก็ไม่มีให้บริการกับชาวบ้าน เพราะไม่มีไฟฟ้าไว้ใช้สำหรับตู้เย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิของวัคซีน หากชาวบ้านเจ็บป่วยจะมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอท่าปลาก็จะต้องรอเรือโดยสารที่ออกจากหมู่บ้าน 2 วันต่อ 1 เที่ยวหรือไม่ก็จะต้องเหมาเรือออกมาในราคาเที่ยวละ 3 พันบาท

ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับปากกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านห้วยต้าว่า จะนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านห้วยต้าเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจรที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้จัดประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 25-26 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close