ผู้ว่าฯ สุโขทัย มอบใบประกาศเกียรติคุณ นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส เก็บขยะ

วันที่ 20 เม.ย.2562 เวลา 08.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ Mr.Matheu Savgne , Miss.Jessica Ybert

โดยมีพลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ร่วมด้วยปลัดจังหวัดสุโขทัย รองนายกเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Mr.Matheu Savnge และ Miss.Jessica Ybert เป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศล ที่ช่วยเก็บขยะบริเวณถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภแเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย , นายปริวัฒน์ วิเชียรโชติ เจ้าของ If you want hostel Sukhothai ซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยว และ มีนางสาวอังคณา สิริกร นักเรียนโรงเรียนอุดมดรณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน ดำเนินการเก็บขยะบริเวณถนนจริดวิถีท่อง ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

จากการสอบถามพบว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงการของเจ้าของโรงแรมที่พักของชาวต่างชาติ โดยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมทำกิจกรรม เช่น สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในชุมชนใกล้ที่พัก และร่วมกิจกรรมสาธาณประโยชน์ เป็นต้น