285

พิษณุโลก คุมเข้มปุ๋ย เคมีเกษตร ยาป้องกันกำจัดวัชพืช ป้องกันกักตุน-ฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายวุฒิชัย ไชยวงศ์ สารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

โดยร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี ยาป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืช ของผู้ประกอบการรายบริษัท พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด บริษัท พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด เลขที่ 341 ม.1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า ผลกระทบด้านราคาต่อผู้บริโภคและเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด และจาสถานการณ์ราคาปุ๋ยและยาที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นไปตามภาวะการณ์ด้านการตลาดและอีกส่วนคือภาวะของสงคราม โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรนิยมใช้ ที่เป็นผลพลอยได้จากน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ำมัน จึงมีการขยับราคาขึ้นตามไปด้วย

นายรณชัย กล่าวอีกว่า สินค้าขอให้ได้มีจำหน่าย ราคาขึ้นตามเหตุผล ไม่มีปัญหา แต่ขึ้นโดยลักษณะกักตุนไว้ให้ราคาขึ้น ขึ้นโดยไม่มีเหตุผล มีกฎหมายควบคุมไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้า พ.ร.บ.กักตุนโภคภัณฑ์ จะมีโทษทั้งจำและปรับ


นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณ ป้องกันการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และห้ามกักตุนสินค้า โดยให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บฯ ณ วันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปด้วย

“วันนี้เราก็มาดูเรื่อง สต็อกปุ๋ยเคมีแล้วยาปราบศัตรูพืช ซึ่งตรงนี้มันมี พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการประกาศกำหนดไว้ว่าผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายถ้ามีสต็อกเกิน 100 ตันขึ้นไปนะคะต้องแจ้งปริมาณสถานที่เก็บ ออกมาตรวจสต็อก ซึ่งตรงนี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าจะมีบทลงโทษถ้าจำหน่ายปลีก ถ้าไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายลีก จะมีโทษปรับไม่เกิน 10000 บาทแต่ว่าถ้าขายสินค้าในราคาสูงจะมีโทษปรับไม่เกิน 140000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ”พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าว