ตร.ศพฐ.6 ประสาน ป.ป.ช.พิษณุโลก ป้องกันการทุจริตของบุคลากร

วันที่ 16 มีนาคม 2565 พ.ต.อ.หญิง ไพลิน  ภูวนัย นักวิทยาศาสตร์ หรือ นวท. (สบ 4)  กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
(ศพฐ.6) และ ด.ต.หญิงฉวีวรรณ ปิ่นสกุล ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.6 ได้เข้าพบนายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กรณีหากพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นอกจากนั้นยังได้มีการนำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานอีกด้วย