ไทย – อังกฤษ จับมือร่วมฝึกผสม รอง ผบ.สส.-เอกอัครราชทูตอังกฤษฯ เปิดปฏิบัติการณ์ รหัสแพนเธอร์โกลด์ Panther Gold 22

508

ไทย – อังกฤษ จับมือร่วมฝึกผสม รอง ผบ.สส.-เอกอัครราชทูตอังกฤษฯ เปิดปฏิบัติการณ์ รหัสแพนเธอร์โกลด์ Panther Gold 22

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายมาร์ค กูดดิ้ง (Mark Gooding OBE) เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม รหัส แพนเธอร์โกลด์ Panther Gold 2022 ณ สนามหญ้าหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 , ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ซึ่งมีกำหนดการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิธีปิดการฝึกแพนเธอร์โกลด์ (Panther Gold 2022) ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กองทัพไทย ร่วมกับ กองทัพสหราชอาณาจักร จัดการฝึกผสมร่วมกัน ภายใต้รหัสการฝึกแพนเธอร์โกลด์ (Panther Gold 2022) ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ วมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ รวมถึงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่งคงระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร

การฝึกแพนเธอร์โกลด์ ดำเนินการต่อเนื่องระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร โดยถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารระดับยุทธวิธีร่วมกันทั้งสองกองทัพ และทั้งสองกองทัพจะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับความร่วมมือในการฝึกผสมฯ ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในด้านการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศในการพัฒนาการฝึกผสมฯ กับมิตรประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของกองทัพไทย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกองทัพให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป