สุโขทัย พายุฤดูร้อนถล่มบ้านเรือนเสียหายเกือบ 700 หลังคาเรือน

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกเหล่ากาชาด และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลังเกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนใน 5 ตำบล คือตำบลกลางดง ,ตำบลทุ่งเสลี่ยม ,ตำบลไทยชนะศึก ,ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล รวม 42 หมู่บ้าน เกือบ 700 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

 

จังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศให้พื้นที่อำเภออทุ่งเสี่ยมเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว และเร่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับประชาชนว่าทางราชการจะช่วยเหลือเยียวยาซ่อมแซมให้บ้านของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายกลับคืนมาเป็นดังเดิมโดยเร็ว

โดยมีทีมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่มีความสามารถด้านช่าง และภาคราชการช่วยกัน ส่วนความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจ

เครดิคภาพ : วิชัย สิทธิพันธ์  /ภาพ