อบจ.อุตรดิตถ์ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

 

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรต่อ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

นายชัยศิริ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทุกคนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานอุทิศตนเพื่อประชาชนร่วมกันดูแลใส่ใจในความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสุดท้ายนี้ในวาระดิถีช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยปี 2562 ขอให้พี่น้องเพื่อนร่วมงานในองค์กรจงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตต่อไป


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน