รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย ร่วมพิธีสรงน้ำ เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ 19 เม.ย. 62 เวลา 11.00 น.ที่วัดท่าไม้เหนือ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย, นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวน 700 คน ร่วมพิธีสรงน้ำ พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าไม้เหนือ

จากนั้นเวลา13.00น.หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอพิชัยได้ร่วมกันทำพิธีขอพรรดน้ำดำหัวนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ที่ศูนย์นันทนาการพิชัยคอมเพล็ก อำเภอพิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน