อุตรดิตถ์ ระดมจิตอาสาจัด Big Cleaning Day ล้างตลาด ป้องกันโรคระบาดในช่วงฤดูร้อน


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคระบาดในช่วงฤดูร้อน ที่ ตลาดเทศบาล 3 อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา กว่า 100 คน

โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นตลาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อทำลายเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อหมูตามเขียงหมูในตลาด ตรวจพิสูจน์หาเชื้อโรค ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคหูดับ โรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งพบอัตราผู้ป่วยสูงในช่วงฤดูร้อน

หลังจากทำความสะอาดตลาดเสร็จแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ยังโชว์กินหมูปิ้ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ให้เชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นโรคหูดับหากรับประทานเนื้อหมู่ที่ปรุงสุกแล้วอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน