ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเริ่มแห้ง กระทบต่อการขนส่งสินค้าทางเรือ พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทำให้สามารถขนส่งได้น้อยลง และต้นทุนการขนส่งเพิ่ม

สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลทำให้ระดับน้ำ ในแม่น้ำเมย แม่น้ำกั้นพรมแดน ระหว่างไทยและเมียนมา พื้นที่แนวชายแดน จังหวัดตาก มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง และกระทบต่อการขนส่งสินค้าตามแนวชายแดน

โดยนายเทวฤทธิ์ ปันแก้ว ผู้ประกอบการเจ้าของท่า 2 ในพื้นที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ในขณะนี้ แม่น้ำเมยลดระดับลง ทำให้เกิดเนินทรายขนาดใหญ่กลางแม่น้ำเมย เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางเรือขนส่ง เนื่องจากไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ตามปกติ ต้องลดจำนวนสินค้าลงกว่าครึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาท้องเรือติดเนินทรายและโขดหิน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ให้เรือสามารถเทียบตลิ่ง รับส่งสินค้าได้ ผู้ประกอบการต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยการดูดทราย เปิดร่องน้ำ เพื่อให้เรือสามารถแล่นเทียบท่ารับสินค้าได้ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มถึงวันละ 400 บาท

อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณน้ำแม่น้ำเมยจะลดระดับลงอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าอย่างหนัก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น