พะเยา ภัยแล้งกระทบน้ำบริโภคและสัตว์เลี้ยง

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา น้ำประปาที่ใช้ในการบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมและตำบลท่าวังทอง ไม่เพียงพอต่อการใช้ ขณะที่ในพื้นที่ต่างอำเภอภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบต่ออาหารของสัตว์เลี้ยง เช่นวัว ควาย เนื่องจากหญ้าเริ่มแห้งเหี่ยวเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ต่างนำน้ำประปา เข้าทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมและตำบลท่าวังทองอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น หลังได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะภัยแล้งและอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้น้ำประปาที่ทางการประปาจังหวัดพะเยา ทำการผลิตนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีผู้ต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ จนทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องเร่งระดมนำรถน้ำ ออกแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

ขณะที่หลายพื้นที่บริเวณรอบนอกตัวเมืองพะเยา สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มกระทบกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัว ควาย ที่ปัจจุบันหญ้าซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ดังกล่าวนั้น เริ่มขาดแคลนเนื่องจากเกิดภาวะแห้งเหี่ยว จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งหากพื้นที่ยังไม่มีฝนตกลงมาคาดว่าจะเกิดภาวะภัยแล้งที่รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว