พะเยา อันซีนอุโบสถขาวใหญ่สุด 1 เดียว อำเภอเชียงคำ

244

พะเยา อันซีนอุโบสถขาวใหญ่สุด 1 เดียว อำเภอเชียงคำ

วันที่ 21กพ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถขาวมาเมื่อปีพ.ศ.2550โดยเป็นอุโบสถแบบศิลปล้านนาสูง15เมตรกว้าง 20เมตรยาว30เมตร บานประตูและบานหน้าต่าง เป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวแกะสลักรูปเทวดาเทพพนมอย่างสวยงาม ของแต่ละบาน รอบนอกปั้นด้วยปูนขาว เป็นเทพพนมตลอดจนรูปปั้นสัตว์ในวรรณคดี เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และทาสีขาว อย่างสวยงาม ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดใหญ่ พร้อมภาพเขียน เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและตำนานของพระพุทธศาสนา อย่างสวยงาม จนถือว่า เป็นอุโบสถสีขาวเพียงแห่งเดียวของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ กล่าวว่า วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า ทางวัดพร้อมด้วยคณะญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถขาวมาเมื่อปีพ.ศ.2550โดยเป็นอุโบสถแบบศิลปล้านนาสูง15เมตรกว้าง 20เมตรยาว30เมตร บานประตูและบานหน้าต่าง แกะสลักด้วยไม้มะค่า แผ่นเดียว รอบอุโบสถปั้นด้วยปูนขาว เป็นเทพพนมตลอดจนรูปปั้นสัตว์ในวรรณคดี เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และทาสีขาว อย่างสวยงาม ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดใหญ่ พร้อมภาพเขียน เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและตำนานของพระพุทธศาสนา อย่างสวยงาม จนถือว่า เป็นอุโบสถสีขาวแห่งเดียวของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ที่สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุด