พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ช่วยเหลือสถานศึกษา พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

181

พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ช่วยเหลือสถานศึกษา พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์

ในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวสำหรับรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนน้ำริดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จพระนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม