พะเยา หมอกควันยังคลุมเมืองค่าเกินมาตรฐาน PM2.5 มีค่า 69 ไมโครกรัม

วันที่ 19 เมษายน 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยา มีหมอกปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณท้องฟ้าปิดไปด้วยหมอกควัน ปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ อากาศร้อนอบอ้าว จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) พบจุดเกิดความร้อน Hotspot จำนวน 3 จุด

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าก็ยังเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในแต่ละพื้นที่ ได้ทำการสกัดและดับได้ในบางจุด พร้อมกับทำการเฝ้าระวัง และทำแนวกันไฟให้เกิดไฟป่าลุกลามขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับในเขตอำเภอเมืองพะเยา นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพะเยา ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ และทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองพะเยา รวม 15 ตำบล 157 หมู่บ้าน แบบเชิงรุกโดยการเข้าถึงบ้าน ขอความร่วมมือ งดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันในพื้นที่

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว