สุโขทัย “สุดเจ๋ง”ไร้คนตาย อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ รวม 30 ครั้ง อ.ศรีสำโรง 6 ครั้ง, อ.กงไกรลาศ/คีรีมาศ อำเภอละ 5 ครั้ง, อ.ศรีสัชนาลัย/สวรรคโลก อำเภอละ 4 ครั้ง, อ.เมืองสุโขทัย 3 ครั้ง, อ.ทุ่งเสลี่ยม 2 ครั้ง, อ.บ้านด่านลานหอย 1 ครั้ง) อ.ศรีนคร ไม่เกิดอุบัติเหตุ

มีผู้บาดเจ็บ(ADMIT) รวม 35 ราย ชาย 25 ราย หญิง 10 ราย
และไม่มีผู้เสียชีวิต เรียกตรวจยานพาหนะ รวม 280,188 คัน
ดำเนินคดี รวม 32,196 ราย

ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็ว ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือรถจักรยานยนต์ ช่วงอายุของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บ คือไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาคือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์

วิชัย สิทธิพันธ์ ภาพ/ข่าว