กองทัพภาคที่ 3 สน.จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนดับไฟป่า ร่วมฝ่ายปกครอง-ป่าไม้ (คลิป)

164

กองทัพภาคที่ 3 สน.จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนดับไฟป่า ร่วมฝ่ายปกครอง-ป่าไม้

กองทัพภาคที่ 3 ส่วน จัดชุดลาดตระเวนร่วมฝ่ายความมั่นคง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง  ขณะนี้ปีนี้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดยังไม่มีความรุนแรงเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 9 ก.พ.65 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 594 จุด ลดลงจากปี 64 ( 1,721 )  จำนวน1,127 จุด คิดเป็น 65.49 % และหากเปรียบเทียบกับปี 63 ( 3,062 ) ลดลง  2,468 จุด คิดเป็น 80.60 %

ขณะที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่ามณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับปลัดอำเภอแม่แจ่ม , ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม ออกลาดตะเวนในพื้นที่รับผิดชอบ  ตรวจพบไฟป่า และได้เข้าดับไฟป่ารายทางบริเวณ ถนนหลวงหมายเลข1088 กม.3 มีพื้นที่เสียหายประมาณ 1 ไร่

ส่วนชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า บ้านแม่คะ ต.สันต้นดู่ อ.ฝาง สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ 1 ฝาย และร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า บ้านแม่แหลง  ต.แม่สาว อ.แม่อาย ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า