อุตรดิตถ์ ทำบุญสำนักงานกลุ่มพิธีและพิธีบวงสรวง เจ้าพ่อราชูปโภค เจ้าพ่อโรงโกศ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ

215

อุตรดิตถ์ ทำบุญสำนักงานกลุ่มพิธีและพิธีบวงสรวง เจ้าพ่อราชูปโภค เจ้าพ่อโรงโกศ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดเกษมจิตตารามต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คอยให้การต้อนรับนายสหวิช อภิชัย วิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เดินทางมาเป็น ประธานในพิธีทำบุญสำนักงานกลุ่มพิธีและพิธีบวงสรวง เจ้าพ่อราชูปโภค เจ้าพ่อโรงโกศ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผ.ศ. หัสดินทร์ เชาวนปรีชา พราหมณ์ประกอบพิธี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน