เทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) เพื่อสร้างความมั่นใจประชาชนก่อนเปิดตลาด

187

เทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) เพื่อสร้างความมั่นใจประชาชนก่อนเปิดตลาด

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) อำเภอเมืองพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ภายในตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) ก่อนเปิดตลาดให้บริการประชาชนอีกครั้ง

โดยการตรวจคัดกรองในวันนี้เป็นการสมัครใจของพ่อค้าแม่ค้าโดยประมาณ 300 ราย โดยชุดตรวจ ATK ที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดซื้อ เพื่อคัดกรองหลังมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดและการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย