องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก

227

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะเดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565

โดยเวลา 09.15 น. คณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 พิษณุโลก ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปยังฐานปฏิบัติการสถาพร หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์เชิญสิ่งของถุงพระราชทาน มอบให้แก่หน่วยความมั่นคง 54 ชุด 4 ฐานปฏิบัติการ ได้แก่ ฐานปฏิบัติการสถาพรหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 ฐานปฏิบัติการบ้านปางไฮ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3142 ฐานปฏิบัติการพิชัยเผด็จศึก หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3143 และฐานปฏิบัติการพิทักษ์ไทย หมวดตำรวจตระเวนชายแดนมวลชนสัมพันธ์ เสร็จแล้วปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม

ต่อมาวันเดียวกันเวลา 10.15 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เชิญถุงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 111 ตัว ไปมอบแก่เด็กเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพภูมิอากาศ

พร้อมกันนี้เชิญสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 62 ถุง และราษฎรในพื้นที่ 138 ถุง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านรักชาติ บ้านเทิดชาติ บ้านนุชเทียน บ้านชำนาญจุ้ย บ้านหมั่นแสวง และบ้านใหม่รักไทย สร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่เสมอมา โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ในการนี้ องคมนตรีได้เยี่ยมเยียนราษฎร และรับฟังการบรรยายสรุป
ผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เคยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการจำนวน 4 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องคมนตรีและคณะ มีกำหนดการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามโครการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากนั้นเกินทางไปที่โรงเรียนบ้านน้ำหอม หมู่ที่ 11 บ้านทีนามู ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด

โดยเชิญถุงพระราชทานมอบราษฎร 551 ชุด และเสื้อกันหนาวเด็ก 708 ตัว ได้แก่ สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น) สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2(บ้านทีนามู) สถานีโกวิท ปัญญาตรง 1 (บ้านแสมไทย) สถานีโกวิท.ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่)

พร้อมกันนี้มอบถุงพระราชทาน 300 ชุด และเสื้อกันหนาวเด็ก 423 ตัว ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร เสร็จแล้วองคมนตรีปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม

ต่อมาเวลา 13.30 น. มนตรีและคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปยังฐานปฏิบัติการห้วยปางยางหมู่ที่ 2 บ้านลำร้องตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยาง โดยเชิญสิ่งของประทานให้แก่หน่วยความมั่นคง จำนวน 311 ชุด ได้แก่ ฐานปฏิบัติการห้วยปางยางหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3443 กำลังพล 50 นายหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ปฏิบัติราชการสนามพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 5 ฐานปฏิบัติการกำลังพลในพื้นที่ 261 นาย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 วงดนตรีและคณะ จะเดินทาง ชุดดำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสามเงาจังหวัดตาก